S L U Ž B Y

R E K L A M N Ý   S P O T

Video krátko a efektívne odprezentuje divákovi vami ponúkaný produkt, alebo službu. 

D O K U M E N T

Krátky film s propagačným účelom poodhalí klientom zákulisie vašej firmy, alebo napríklad výrobný proces vášho produktu. 

V I D E O K L I P

Dotvoríme vizuálnu stránku hudobnej skladby. Či už príbehom, atmosferickými zábermi, alebo kombináciou oboch. 

V I D E O V I Z I T K A

Toto video slúži na odprezentovanie konkrétnej osoby, v prípade ak potrebujete spojiť značku s tvárou, resp. "ísť s kožou na trh". 

A F T E R M O V I E

Či už chcete mať zaznamenané celé podujatie , alebo potrebujete iba zvýrazniť atraktívne body programu vašej konferencie, svadby, či iného eventu, radi to pre vás natočíme.

F O T O G R A F I A

Ak potrebujete krásne prezentačné fotografie s grafickou úpravou, naši fotografi vám ich radi zhotovia. Disponujeme plne vybaveným štúdiom, ale aj mobilnou technikou, s ktorou prídeme k vám.

V L A S T N Á   P R O D U K C I A

Tvoríme aj vlastné projekty (festivalové filmy, youtube reklamy, virály...) pri ktorých radi spolupracujeme s novými ľuďmi - či už s talentovanými jednotlivcami, alebo partnermi prostredníctvom product placementu.


Viac o našej práci a cenový prehľad sa dozviete v sekcií "ponuka". 

Čo môžeme pre vás urobiť?