K O N T A K T


SHARMANT s.r.o.

Vajnorská 10, Bratislava, Slovakia

+421 908 110 224

Creative director
Michael SHARMANT

+421 908 626 869

Production manager
Miroslav GEJDOŠ

+421 949 502 868

Production assistant
Dana KRČMÁŘOVÁ

produkcia @ sharmantfilm.com

vimeo.com/sharmant 


SHARMANT® is registered trade mark of company SHARMANT Ltd. Slovakia. 

SHARMANT® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SHARMANT s.r.o. Bratislava.