W||TH PASS||ON TO STARS

s i n c e    2 0 1 3


K T O    S M E ?


Sme tím kreatívnych filmárov s dlhoročnými skúsenosťami a know-how potrebným pre uspokojenie všetkých predstáv našich klientov. 

Náš tím sa skladá z profesionálov, ktorých ramená udržali aj nápor hollywoodskych štúdií, či spolupráce so svetovo známymi menami, ako je napríklad Justin Timberlake. 

Na Slovenskú scénu importujeme najvyššiu svetovú úroveň produkčných procesov.Č O    R O B Í M E ?


Zaoberáme sa kreatívnou a produkčnou činnosťou, primárne v oblasti audiovizuálnej tvorby. Režijne tiež zastrešujeme rôzne podujatia pre prestížnu klientelu, na základe čoho sme vytvorili niekoľko produktov, ktoré je možné si objednať, ak túžite po niečom naozaj výnimočnom pre Váš event.


 S P O K O J N Í    K L I E N T I


Hovorte, my počúvame.