W||TH PASS||ON TO STARS
s i n c e    2 0 1 3


K T O    S M E ?


Sme tím kreatívnych filmárov s dlhoročnými skúsenosťami a know-how potrebným pre uspokojenie všetkých predstáv našich klientov. 

Sme schopní pracovať na rôznych úrovniach produkčnej činnosti. Od jednoduchého youtube reklamného spotu určeného na sociálne siete po kompletnú filmovú produkciu dlhometrážneho kinematografického diela, kde sa už tím počíta na desiatky ľudí.


Č O    R O B Í M E ?Viac o našej práci a cenový prehľad sa dozviete v sekcií "ponuka".  


 S P O K O J N Í    K L I E N T I


Hovorte, my počúvame.